چگونه لیست فروشندگان پیشنهادی عمدباکس رو مشاهده کنم؟

لیست فروشندگان پیشنهادی مربوط به خریدارن عمده است.
اگر به عنوان خریدار در سایت عمدباکس ثبت نام کرده‌اید، برای دیدن لیست فروشندگان عمده:

۱. وارد “پروفایل کاربری” خود شوید.

۲. “درخواست خرید” خود را ثبت کنید.
بدین ترتیب فروشندگان عمده که امکان تأمین محصول مورد نیاز شما را دارند، درخواست شما را می‌پذیرند.

۳. از منوی سمت راست صفحه، گزینه “فروشندگان پیشنهادی” را انتخاب کنید تا لیست فروشندگانی که درخواست شما را پذیرفته‌اند را مشاهده نمایید.

پشتیبانی سامانه ابتدا انتخاب کنید به دنبال چه هستید