عمدباکس : بازار خرید و فروش عمده

عمده فروشان دفتر خط دار

خرید عمده دفتر خط دار بی واسطه از تولید کننده و عمده فروش (بهترین قیمت عمده امروز)

دفترهای خط دار از نظر خط کشی و طرح بندی دارای انواع مختلفی هستند.
گروهی از دفترها که بسیار پرکاربرد هستند و اکثر کارخانه‌های تولید دفتر از این نوع دفتر تولید می‌کنند دفترهای خط دار هستند. این دفتر ها خط های ممتد دارند.

نوع دیگری از دفترها وجود دارند که به صورت شطرنجی طراحی می شوند.
انواع دیگری از دفترها با طرح خط ممتد و خط شطرنجی ساخته می‌شوند که در آن‌ها خطوط اصلی پر رنگ و خطوط شطرنجی به صورت کمرنگ رسم می شوند.

نوع دیگری از دفترها دفترهای نقطه چین هستند که به جای خط از نقطه چین در طراحی آنها استفاده شده است. این دفترها در طراحی و معماری استفاده میشود

پشتیبانی سامانه ابتدا انتخاب کنید به دنبال چه هستید